kjøpe misoprostol

150 

Hvordan skal du bruke abortpillene

TIDLIG MEDISINSK ABORT HJEMME

Kvinnen skal legge 4 tabletter med 200 mikrogram (totalt 800 mikrogram) misoprostol under tungen. Ikke svelg pillene før det har gått minst 30 minutter.

Hva er mifepriston og hvordan virker det?

kjøpe misoprostol  Mifepriston er et legemiddel som blokkerer hormonet progesteron, som er nødvendig for at et svangerskap skal fortsette. Når mifepriston brukes sammen med et annet legemiddel som kalles misoprostol, brukes det til å avbryte et svangerskap til og med 10. svangerskapsuke (70 dager eller mindre siden siste menstruasjons første dag). Det godkjente doseringsregimet for mifepriston er: kjøpe misoprostol

Dag én: 200 mg mifepriston tatt gjennom munnen.

24 til 48 timer etter inntak av mifepriston: 800 mcg misoprostol tatt buccalt (i kinnposen), på et sted som passer for pasienten.

Omtrent syv til fjorten dager etter inntak av mifepriston: oppfølging hos helsepersonell.

Når godkjente FDA mifepriston for medisinsk svangerskapsavbrudd?

FDA godkjente først Mifeprex (mifepriston) i september 2000 for medisinsk svangerskapsavbrudd til og med 7. svangerskapsuke, og godkjenningen ble utvidet til 10. svangerskapsuke i 2016. FDA godkjente en generisk versjon av Mifeprex, Mifepristone Tablets, 200 mg, i april 2019. FDAs godkjenning av denne generiske versjonen gjenspeiler FDAs beslutning om at Mifepristone Tablets, 200 mg, er terapeutisk ekvivalent med Mifeprex og trygt kan erstatte Mifeprex. I likhet med Mifeprex er det godkjente generiske produktet indisert for medisinsk avbrytelse av intrauterint svangerskap til og med 70. svangerskapsdag. Merkingen for den godkjente generiske versjonen av Mifeprex samsvarer med merkingen for Mifeprex.

Hvem bør ikke ta mifepriston, i et regime med misoprostol, for medisinsk svangerskapsavbrudd?

En person bør ikke ta mifepriston, i et regime med misoprostol, for medisinsk svangerskapsavbrudd hvis det har gått mer enn 70 dager siden den første dagen i den siste menstruasjonen, eller hvis vedkommende..:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “kjøpe misoprostol”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top